Samarbeidspartnere

Filmverkstedet har noen få, men gode samarbeidspartnere.
Vet du om noen eller er noen som vil ha et samarbeid med
Filmverkstedet, ta kontakt. 

Filmverkstedet

i Gjøvik

Oppdatert: 11.02.13